Penyelidikan InsPeK

Penyelidikan Utama InsPek

Senarai projek penyelidikan yang telah dilaksanakan di bawah InsPeK

Impak Ekslusiviti dan  Inklusiviti Ke atas sistem sokongan pendayaupayaan komuniti miskin di Kelantan

Penilaian Impak Sosial Terhadap Cadangan Projek Landasan Keretapi Pantai Timur (ECRL)  di Negeri Kelantan

Skim Geran Jangka Pendek (SGJP InsPeK) 
 
 
 

Lain-lain Geran penyelidikan (Contoh FRGS, LRGS, MOSTI dan lain-lain).