Sistem yang dibangunkan di bawah platform InfoSys menggunakan pengaturcaraan ColdFusion (cfm) bagi menyokong Sistem Maklumat Strategik, KPI, Analitik, dan pelbagai dashboard.

SENARAI SISTEM DI BAWAH PLATFORM INFOSYS

TEAM TEKNIKAL LAMAN WEB

Kami juga bertindak sebagai team teknikal laman web.

web
3

LAMAN UTAMA

web
13

FAKULTI

web
30

PTJ

web
23

Lain-lain

SERVIS KAMI

Membina Sistem Aplikasi

Menyediakan Platform Laman Web

Sebagai Team Teknikal Laman Web

Melatih Pengurusan Laman Web