UNIT MAKLUMAT STRATEGIK DAN MAKLUMAT KEUSAHAWANAN

Membina sistem bagi kegunaan sistem penyampaian strategik seperti KPI universiti, Mymohes dan Setara. Turut bertindak sebagai team teknikal laman web universiti

SENARAI SISTEM

Sistem yang kami bina

TEAM TEKNIKAL LAMAN WEB

Kami juga bertindak sebagai team teknikal laman web.

web
3

LAMAN UTAMA

web
13

FAKULTI

web
30

PTJ

web
23

Lain-lain

SERVIS KAMI

Membina Sistem Aplikasi

Menyediakan Platform Laman Web

Sebagai Team Teknikal Laman Web

Melatih Pengurusan Laman Web